+48572539218 +48698087507

  • Pinterest
adlex.wizituwka.jpg

©2019 by ADLEX-TURYSTYKA. Wszelkie prawa zastrzeżone

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Województwo Lubelskie
Willowa 20-819 Lublin
lublin. web
lublin. web
lublin. web

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Województwo Małopolskie
ul. Kopernika 27 
31-501 Kraków
Kraków.web
Kraków.web
Kraków.web

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Województwo Dolnośląskie
Henryka Sienkiewicza 23, 
50-335 Wrocław
ogrod wrocław.web
ogrod wrocław.web
ogrod wrocław.web
ogrod wrocław.web

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Województwo Wielkopolskie
ul. Dąbrowskiego 165
60-594 Poznań
ogrod poznań.web
ogrod poznań.web
ogrod poznań.web

Łódzki Ogród Botaniczny

Województwo Łódzkie

Krzemieniecka 36/38, Łódź

ogrod Łodz.web
ogrod Łodz.web

Suwalski Park

Suwalski Park Krajobrazowy – najstarszy park krajobrazowy w Polsce, utworzony 12 stycznia 1976 roku .Celem ochrony unikatowego krajobrazu polodowcowego, szczególnych wartości przyrodniczych i geologicznych. Park położony jest na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, które stanowi przykład krajobrazu polodowcowego z licznymi wzniesieniami morenowymi, wzniesieniami kemowymi, dolinami rzecznymi, nieckami jezior oraz głazowiskami.

Charakterystyczne miejsca w parku to:

suwalski park.web

Wigierski Park

 Jeden z największych parków narodowych w Polsce. Został powołany z dniem 1 stycznia 1989 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r. (Dziennik Ustaw nr 25 z dn. 21 lipca 1988, poz. 173) jako piętnasty z kolei park narodowy w Polsce. Obecnie jest jednym z 23 parków narodowych Polski. Park utworzony został na obszarze 14 956 hektarów. W chwili powstania był czwartym co do wielkości powierzchni polskim parkiem narodowym. Jego aktualna powierzchnia wynosi 15 089,79 ha. Lasy zajmują 63% powierzchni parku, wody 19%, grunty rolnicze 15%, a tereny zurbanizowane 3%. Ochroną ścisłą objętych jest 1822,55 ha. Obszary zagospodarowane rolniczo objęte są ochroną krajobrazową. Wokół parku utworzono strefę ochronną, zwaną otuliną, o powierzchni 11 283,81 ha.
wigierski park
wigierski park
wigierski park

Rezerwat przyrody Niebieskie Źródła

Rezerwat „Niebieskie Źródła" położony na prawym brzegu Pilicy naprzeciw przedmieścia Brzustówka. zawiera bardzo interesujące wywierzysko, piękne źródło krasowe. Woda źródlana jest bardzo czysta, dlatego na dnie, 2,5 m pod powierzchnią wody doskonale widać pulsujące piaszczyste dno. Promienie świetlne po odbiciu od białego dna, sprawiają że źródła widzimy w postaci plam bardzo żywej zielonkawo-niebieskiej barwy o różnych odcieniach, zależnych od pory roku i od pogody a zatem kąta padania promieni słonecznych - to jest przyczyna sławy „Niebieskich Źródeł".
Ponadto woda ma stałą temperaturę ok. 9° C niezależnie od pory roku, zatem nawet w najmroźniejsze zimy źródła nie zamarzają. 
Dają one początek rzece Jana.
niebieskie żródła
niebieskie żródła